Boskalis – merkbeleving

Pearl Shoreline

Eindbeeld

Projectontwikkeling

Kustlijn

De klant

Nieuwe kustlijn laten zien

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Ze leveren wereldwijde, creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. De Pearl Shoreline is een van de buitenlandse projecten van Boskalis waarbij een nieuwe kustlijn wordt gecreëerd en de nadruk van het project ligt dan ook op het visualiseren van deze nieuwe kustlijn

De oplossing

Eindbeeld presenteren

De Pearl Shoreline wordt gebouwd in een omgeving die nog nooit eerder zo’n transformatie heeft meegemaakt. De gehele infrastructuur wordt aangepast aan de nieuwe kustlijn en nieuwe mogelijkheden voor recreatie, toerisme en werken dienen zich aan door dit project. Het benadrukken van de infrastructuur, de natuur en het visitor center waren belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt het project in alle fases weergegeven zodat de deelnemende partijen en stakeholders het proces goed kunnen zien. Er is voor gekozen om deze impressie zowel in film als brochure te maken.

Bekijk

Ander werk

Tielbeton – Merk design
Toekomst van beton

Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling – Merkbeleving

De Meerwaarde Methode